in

İNEGÖL KAYMAKAMLIĞINDAN KUVAYI MİLLİYE’YE UZANAN BİR YAŞAM

KURTULUŞ SAVAŞI SIRASINDA İNEGÖL KAYMAKAMLIĞI YAPAN M.SAİD KIYMAZ BEY'İN KUVAYI MİLLİYE'YE KATILIŞININ İLGİNÇ ÖYKÜSÜ..

KAYMAKAM M.SAİD KIYMAZ BEY'İN YAŞAM ÖYKÜSÜ TORUNU ÜNAL ATAKCAN BEY TARAFINDAN KALEME ALINMIŞTIR.

AŞAĞIDAKİ BELGELER DE ÜNAL ATAKCAN'IN OĞLU FAİK OKAN ATAKCAN TARAFINDAN BİZLERE YOLLANMIŞTIR.BELGELERDE SAİD BEY'İN OSMANLI HÜKÜMETİ TARAFINDAN İNEGÖL'E KAYMAKAM OLARAK ATANMASI GÖRÜLMEKTEDİR.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

ÜNAL ATAKCAN'IN KALEME ALDIĞI M.SAİD KIYMAZ'IN İLGİNÇ YAŞAM ÖYKÜSÜNÜ  http://alaybeyi.hpage.co.in/alaybeyi_ailesi_tarihi_44769230.html  AİLE SİTESİNDEN İZLEYEBİLİRSİNİZ...

YUKARIDAKİ BELGELERİN TÜRKÇE ÇEVİRİMLERİ AŞAĞIDADIR..

Tarih: 24 / Z / 1337 (Hicrî) - (20.09.1919 Cumartesi)

 Dosya No: 48

  Gömlek No: 63

 Fon Kodu: İ..DUİT

Tayin; Said Bey (Söğüt Kaymakamı); Said Bey (İnegöl Kaymakamı); Tevfik Bey (Gemlik Kaymakamı); İsmail Bey (Hüdavendigar vilayeti sabık valisi)

 Bismillâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm / Hu(Allah) (Davet Rüknu)

Bâb-ı Âlî

 Dâhiliyye Nezâreti (İçişleri Bakanlığı)

  Me'mûrîn ve Sicill-i Ahvâl Müdîrriyeti

 aded

 Umûmi (genel): 40099

 Husûsî: 1454

 Huzûr-ı Cenâb-ı Sadâret-penâhî

Mâ'rûz-ı çâker-i kemineleridir ki (hiç bir değeri olmayan ben kulunuzun dilediğidir)

Söğüd Kazâsı Kaim-makam-ı sâbıkı (eski kaymakamı) Said Bey'in tehcîrde alâka-dâr olduğu serriştesiyle (sebebiyle) Hüdavendigâr (Bursa) vilâyet-i vâlî-i sâbıkı (eski valisi) İsmail Bey tarafından bi-gayr-i hakkın (haksız olarak) azl ettirildiği (işinden çıkarıldığı) anlaşılmış olduğu mûmâ-ileyhin (adı geçenin) maâş-ı sâbıkıyla (eski maaşıyla) kazâ-i mezkûr (adı geçen kaza) kaim-makamlığına iadeten ve kaim-makam lâhik-i diğer Said'in İnegöl ve İnegöl kaim-makamı Tevfik Bey'in de münhall (boş) olan Gemlik Kazâsı Kaim-makamlıklarına almakda oldukları maâşlarla naklen ta'yînleri encümen-i müdîrân karârıyla bi-t-tensîb (uygun görülerek) irâde-i seniyye layıası (tasarısı) leffen (dürülmüş, sarılı olarak; zarf veyâ mektup içine koyarak) takdîm kılınmış olmakla ifâ-yı muktezâsı (gerekenin yerine getirilmesi) menût-ı müsâade-i sâmî-i fâhim-âneleridir olbâbda emr u fermân, hazret-i veliyy-ül-emrindir (emir ve ferman, emir sâhibi olan kimsenindir). fî 16 Zi-l-hicce (1)337 (12 Eylül 1919) ve fî 11 Eylül (1)335 (11 Spillet du for eksempel hos Unibet vil du finne bade alle de norske spilleautomatene som Jackpot 6000 og Mega Jackpot, samt et stort utvalg av de mest popul?re videoautomatene pa nettet. / 12 Eylül 1919) Dâhiliyye Nâzırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal

Not: Yukarı kısımdaki "sicill-i ahvâl" ifadesi "me'murların hal tercümelerinin resmî işlerle ilgili bulunan hususları" anlamını "Sadâret-penâhî" "sadrâzama ait, sadrâzamla ilgili" anlamını ifade etmektedir.

Bismillâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm

İrâde-i Seniyye (pâdişah emri)

Muhammed Vahidüddin

Bâb-ı Âlî

Dâhiliyye Nezâreti (İçişleri Bakanlığı)

Numero (numara)

1355

Söğüd Kazâsı Kaim-makam-ı sâbık-ı (eski kaymakamı) Said Bey maâş-ı sâbıkıyla (eski maaşıyla) kazâ-i mezkûr (adı geçen kaza) kaim-makamlığına iadeten kaim-makam-ı lahîk-i diğer (sonradan tayîn edilen kaymakam) Said'in İnegöl ve İnegöl Kaim-makamı Tevfik Bey de Gemlik Kazâsı kaim-makamlıklarına almakda oldukları maâşlarla naklen ta'yîn kılınmışlardır.

İşbu irâde-i seniyyenin (pâdişah emrinin) icrâsına (uygulanmasına) Dâhiliyye Nâzırı (İçişleri Bakanı) me'mûrdur (yetkilidir). fî 24 Zi-l-hicce (1)337 (20 Eylül 1919) ve fî 20 Eylül 1335 (20 Eylül 1915)

Dâhiliyye Nâzırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal

Sadr-ı a'zam Damat Ferit

Tercüme: Faik Okan Atakcan - Halil İbrahim Saraç - Hülya Komesli Teymur - Mesut Kartal - Murat Özgüngör - Şahin Özdemir - Ünal Atakcan

Türkçeleştirme: Faik Okan Atakcan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

Ne Düşünüyorsun ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

4

CUMHURİYETLE YAŞIT BİR MARKA

Şubat Ayı Bizim İnegöl ve Altıeylül Gazeteleri